Cetinje

   JPEG fajl   400kB

The Public Domain Mark, oznaka za digitalne objekte koja vise nisu zasticena autorskim pravima

Podijeli  Tip kolekcije: Fotografije i razglednice

Jezik: Crnogorski

Format: 14 x 9 cm

NB ID: DLIB.ME47205FIR

COBISS: 24630032

Datum objave: 1919  

Izvor: Kartografsko geografska zbirka

Izdavač:

Tip sadržaja: monograph / still image - art reproduction / StillImage

URN: 1061-URN:DLIB.ME47205FIR

Opis: Razglednica je poslata iz Cetinja u Danilovgrad, Baju Šć. Martinoviću, žandarmu I voda, III čete II bataljona žandarmske brigade, 8. 07. 1919. godine.